Ontstaansgeschiedenis

I can change the world with my two hands is opgezet door kunstenaar en trendonderzoeker Natascha Hagenbeek.

Idee

In 2003 werd Natascha tijdens een verblijf in New York gewezen op een publieke tuin midden in een wijk. Hier ontstond het eerste gevoel dat community gardens belangrijk en weer actueel zouden gaan worden. Het gevoel en het idee om er iets mee te doen groeide. In 2004 ontdekte zij de catalogus The Whole Earth Catalog en het project Food from the Hood. Geïnspireerd door de mentaliteit die spreekt uit The Whole Earth Catalog en community gardens en gemotiveerd door het besef dat de tijd rijp was voor verandering, startte Natascha in 2010 met de ontwikkeling en conceptvorming van I can change the world with my two hands.

Pionieren met stadslandbouw

In 2010 begonnen ook de onderhandelingen met de gemeente over het gebruik van een braakliggend binnenterrein verderop in haar straat. De onderhandelingen gingen stroef. Er waren op dat moment geen voorbeeldprojecten in Amsterdam en duurzaamheid was geen issue.
In 2011 kreeg Natascha van Stadsdeel West een tijdelijk contract voor een jaar en is zij gestart met de aanleg van een moestuin op het braakliggende binnenterrein. Na het behalen van goede resultaten en een flinke lobby heeft de gemeente Natascha uiteindelijk een meerjarig contract gegeven.

I can change the world with my two hands sprak Natascha uit in 2010 en zie nu hoe kleine en grote projecten bezig zijn de wereld te veranderen!